Правила future continuous

Содержание:

Future Continuous – майбутній тривалий час

Future Continuous – майбутній тривалий час в англійській мові. Вказує на процес, що буде відбуватися в майбутньому в певний проміжок часу. На відміну від Future Simple, цей момент у часі має бути названим точно або бути зрозумілим з контексту. Нижче детально розглянуто правила утворення Future Continuous у стверджувальному, заперечному та питальному реченнях, є таблиця з допоміжними словами та наведено випадки вживання майбутнього тривалого часу за різних обставин.

Утворення Future Continuous

У стверджувальних реченнях Future Continuous утворюється за допомогою допоміжних дієслів shall /will та to be (без інфінітива) і додаванням закінчення -ing до дієслова у першій формі. Формула утворення часу нижче:

Іменник + shall / will + be + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення -ing

Раніше допоміжне дієслово shall вживалося з займенниками 1 особи однини та множини, проте зараз за цим правилом не слідують. Крім того, shall та will найчастіше скорочуються до ‘ll у повсякденній розмові. Приклади розмовних речень:

Tomorrow this time I shall be flying to New York. – Завтра в цей час я буду летіти до Нью-Йорка.

Don’t disturb me in the evening, I’ll be preparing for exam. – Не турбуй мене у вечері, я буду готуватися до іспитів.

Формула утворення заперечних речень в Future Continuous майже така сама, що й у стверджувальних, лише має одну відмінність: після допоміжного дієслова shall / will додається частка not. Формула утворення:

Іменник + shall / will + not + be + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення -ing

Частка not може зливатися з shall / will і утворювати shan’t або won’t. Приклади заперечних речень:

At 6 I won’t be sleeping yet. – О шостій годині я ще не буду спати.

Tomorrow at 5 o’clock he will not be playing football. – Завтра о п’ятій годині він не буде грати у футбол.

Для утворення питального речення в Future Continuous shall / will ставляться на початку речення. Правило:

Shall / will + іменник + be + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення -ing

Will you be playing the quitar at 6 o’clock in the evening? – чи будеш ти грати на гітарі о шостій годині вечора?

Why did you bring an album? Shall we be studying painting? – Чому ви принесли альбом? Ми будемо вивчати малювання?

Допоміжні слова Future Continuous

Допоміжні слова Future Continuous – це слова, що вказують час, коли буде відбуватися подія. До таких слів-покажчиків відносять:

Випадки, в яких вживається Future Continuous

Нижче наведені випадки вживання Future Continuous, що дадуть вам ключ до розуміння цього майбутнього тривалого часу.

I варіант використання: перервана дія в майбутньому

Future Continuous використовується у випадках, коли коротша дія перериває довготривалу дію. Це може бути дійсним перериванням дії або лише перериванням у часі. В таких випадках часто використовується слово-покажчик when. Приклади:

I will be watching TV when she arrives tonight. – Я буду дивитися телевізор, коли вона прибуде вночі.

I will be waiting for you when your bus arrives. – Я буду чекати на тебе, коли твій автобус підійде.

He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives. – Він буде вчитися сьогодні вночі у бібліотеці, тому він не побачить Дженіфер, коли вона приїде.

II варіант використання: дія в майбутньому відбувається в означений час

В даному випадку Future Continuous використовується для позначення довготривалої дії, що відбуватиметься або не відбуватиметься в майбутньому. Часто в таких випадках використовуються слова-маркери часу. Приклади:

Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner. – Сьогодні увечері о шостій годині я збираюся їсти вечерю. (замість will be використовується конструкція to be going to )

At midnight tonight, we will still be driving through the desert. – Сьогодні опівночі ми все ще будемо їхати через пустелю.

Tomorrow at 2 AM, they won’t be playing in the club. – Завтра о другій годині дня вони не будуть грати у клубі.

III варіант використання: паралельні дії в майбутньому

Future Continuous також використовується для опису дій, що будуть відбуватися в майбутньому паралельно. Приклади:

I am going to be studying and he is going to be making dinner. – Я збираюся вчитися, а він збирається готувати вечерю.

Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time. – Сьогодні вночі вони будуть їсти вечерю, обговорювати їхні плани та просто добре проводити час.

While Ellen is reading, Tim will be watching television. – В той час як Елен читатиме, Тім буде дивитися телевізор. (після while Future Continuous не вживається)

IV варіант використання: передача атмосфери дії в майбутньому

Future Continuous може також використовуватися для передачі атмосфери в майбутньому. Наприклад:

When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few people will be eating pizza, and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing. – Коли я прибуду на вечірку, всі будуть святкувати. Хтось буде танцювати. Інші будуть спілкуватися. Декілька людей буде куштувати піццу, а деякі будуть пити пиво. Вони завжди роблять одне і теж.

Future Continuous Passive розглядається на цій сторінці.

What is Future Continuous Tense, rules, uses and examples

What is Future Continuous Tense, rules, uses and examples? Future Continuous Tense is used to express an action that will be happening in the Future. It expresses a continued or ongoing action that may or may not be completed in the Future. Future Continuous Tense is also called Future progressive tense. For example if a person says,” Steve will be going to the park”. It means that Steve will be going in the Future and he may or may not be still working in the office (Task may be completed). Actions are like this can be expressed using Future continuous tense.

What is Future Continuous Tense, rules, uses and examples?

What is Future Continuous Tense?

Future Continuous Tense is made up of two main parts auxiliary verb will + be and base form+ ing.

Future Continuous Tense=Subject + [will + be] (Auxiliary Verb) +1 ST Verb+ Ing+ Object

Structure of Future Continuous Tense

In positive sentences, we simply make the sentences according to Future Continuous Tense rules.

 • I will be doing his complete project.
 • He will be improving his performance for sure.
 • You will be selling pizza in the next morning.
 • George will be leaving our house at 4 p.m.
 • Jack will be taking lunch at home.
 • He will be watching cricket in his bedroom
 • Negative Sentences in the Future Continuous tense

  When we make negative sentences, we normally use not after auxiliary verb will.

  Negative Simple Future tense = Subject+ will (Auxiliary Verb) + not + be (Auxiliary Verb) + 1 st Verb+ ing +Object

 • He will not be playing basketball.
 • They will not becoming with us to the school.
 • Rooth will not be sleeping when you call her.
 • They will not be telling lie to me.
 • You will not be using my car.
 • Yes/No Questions in Future Continuous tense

  When you make any question that can be answered as yes or no, then you should start it with auxiliary verb followed by the subject, be and the base verb +ing.

  Yes/No Sentences = Will + Subject + be+ 1 st Verb + ing +Object ?

 • Will she be washing my clothes?
 • Will you be making lunch for me?
 • Will he be waiting for us in the hall?
 • Will they be talking about us for the whole day?
 • Will Leena bemissing me?
 • Wh- Questions in the Future Continuous tense

  When you make any question that starts with wh word, then you should start it from wh word and then add auxiliary verb, after that Subject followed by, be and base form + ing.

  Wh words are when, why, who, where, whom, how, what, how much, how many.

  WH Sentences = Wh word + will + Subject +be + 1 st Verb + ing +Object?

 • What will you be doing at 3 p.m.?
 • Where will he bestaying in London?
 • Whywill she be sending so many messages to you?
 • Whenwill Steve becoming back from Delhi?
 • What will you begiving me on my birth day?
 • Tag Questions in the Future Continuous tense

  Tag questions are those questions which are answered at the end of the sentence. They can be simply made by adding auxiliary verbs.

 • I will be going to the market, will not you be?
 • You can also use tag questions in positive sentences

 • She will not be reading news paper, will she be?
 • Those girls will not be playing basketball, will they be?
 • These all were the examples according to the structure of future continuous tense.

  More Examples to unfold some other aspects of Future Continuous tense

  • Why will you benot doing anything for this project?
  • I will not bethinking for you on my summer vacation.
  • How will you be sleeping on this dirty bed?
  • WillI not be joining your group?
  • Will Gardner not be watering the garden in the next morning?
  • Will you not beopening for our team?
  • These all were some more examples of future continuous tense.

   Rules and uses of Future Continuous tense

   With Next, tomorrow, where at this time is given

   Parallel Actions

   Future Guesses

   Interrupted future actions

   With Next, tomorrow, where at this time is given

   Future representing words like next week, next month and tomorrow are used in future tense. And where at this time is given then it becomes a case of future continuous tense.

   • You will be going for vacation at this time on Monday.
   • Tomorrow at this time, we will be missing her.
   • At this time, we will be climbing on the rock next week.
   • She will be cooking food at this time tomorrow.
   • Parallel Actions

    Parallel actions of future can be expressed by using future continuous tense.

   • Leana will be watching TV, enjoying and just wasting her time.
   • We will be reaching there, discussing, and planning our next venture.
   • He will be playing, working hard and performing for his team for sure.
   • Future Guesses

    When you make any future plan then you can use future continuous tense at that place.

   • I will be visiting her next month.
   • We will be joining this venture next week.
   • They will be cutting all the trees tomorrow.
   • Interrupted future actions

    Any action which will be interrupted in the future can be expressed by future continuous tense.

   • She will be coming when I visit her tonight.
   • I will not be wasting my time when you again call me.
   • We will be studying in the library when they come inside.
   • These all are the rules and uses of future continuous tense.

    I hope you have enjoyed this article and get what you wanted. So this was all about what is future continuous tense, rules, uses and examples. If you feel any problem regarding this topic then comment below so that we can solve out your problems.

    Future Simple vs. Future Continuous

    Future Simple vs. Future Continuous

    Future Simple vs. Future Continuous.

    Learn how to use the future simple, also known as the simple future, and the future continuous in English. You will also learn the differences between the futures simple and the future continuous.

    Keep reading to download this FREE English lesson!

    Lets study the future simple and the future continuous in English!

    We can use will or be going to when using the simple future in English. Keep reading to review the form and uses of the future simple in English.

    Will: Form

    Positive: Subject + WILL + V1**

    Negative: Subject + WILL + NOT + V1** (won’t)

    ** The verb is always in the base form.

    Will: Use

    1. Voluntary action: Are you cold? I will turn off the air conditioning?

    2. Promise: I will wash the dishes after I eat. I promise

    3. Future Prediction: I think he will come tonight. (Be going to can also be used to make a prediction.)

    I + AM GOING TO + V1 (am not)

    He/She/It + IS GOING TO + V1 (is not = isn’t)

    They/We/You + ARE GOING TO + V1 (are not = aren’t)

    Be Going To: Use

    1. Future Plan: We are going to watch a movie tonight.

    2. Future Prediction: My daughter is going to get good grades in school. (Both will and be going to can be used for future predictions.)

    Future Continuous: Form

    Both will and be going to have the same meaning when used in the continuous form.

    Will: Form

    Positive: Subject + WILL + BE + (V1 + ING)

    Negative: Subject + WILL + NOT + BE + (V1 + ING) (won’t)

    Be Going To: Form

    I + AM GOING TO + (V1 +ING) (am not)

    He/She/It + IS GOING TO + (V1 +ING) (is not = isn’t)

    They/We/You + ARE GOING TO + (V1 +ING) (are not = aren’t)

    Future Continuous Use

    1. To show a future action in progress during another shorter future action or a specific time.

    I am going to be sleeping when you arrive.

    She will be waiting for us when we arrive.

    Stacy is not going to be teaching next week.

    They won’t be coming with us on vacation.

    He is going to be working at 9:00 tonight.

    2. To describe multiple actions happening at the same time in the future.

    When you arrive at school tomorrow, Hunter is going to be using the copier, Denis is going to be making coffee, Amy is going to be talking with Alice, and Scott is going to be making a call.

    When you arrive at school tomorrow, Hunter will be using the copier, Denis will be making coffee, Amy will be talking with Alice, and Scott will be making a call.

    Free English Lesson PDF Download

    Future Simple vs. Future Continuous Exercises and Practice

    Complete the sentences with an appropriate future form. Choose between the Future Simple (will or be going to) and the Future Continuous. More than one answer may be correct.

    1. You look hungry; I _________________________ (make) you a sandwich.

    2. John and I probably _________________________ (not / come) to the party because it looks like it _________________________ (rain).

    3. I can’t have lunch at 2:00 because I _________________________ (have) an operation at that time.

    4. You _________________________ (celebrate) your birthday at a beautiful restaurant and we _________________________ (fly) on a plane to Europe.

    5. The class _________________________ (take) an exam at 9:00 tomorrow morning.

    6. Promise me you _________________________ (not / call) before 10; I hate being woken up early!

    7. Sarah and Frank _________________________ (go) to the gym after work today.

    8. You guys _________________________ (have) a great time in the Bahamas!

    9. I _________________________ (sleep) when you arrive so please try to be quiet.

    10. When she arrives at the school tomorrow, Michael _________________________ (teach) the B2 class, Alex _________________________ (administer) a test, and Denis_________________________ (probably, talk) to a new student.

    Click here to subscribe to our newsletter! #TurnYourLanguageOn

    If you have any questions, please email us or just comment below. I hope this lesson helped you learn the future simple and the future continuous in English. Have a nice day!

    Learn more English verb tenses: English Verb Tenses

    Learn English Phrasal Verbs: English Phrasal Verbs

    The present continuous and the future continuous

    The present continuous and the future continuous can both be used to talk about our future plans.

    The present continuous tense

    Form: is/am / are + ing form of the verb

    We often use the present continuous tense with a future meaning. This tense form is used to talk about things that have already been decided or plans that have already been made.

    As you can see, present continuous and going to can both be used with very similar meanings.

    Generally speaking, the present continuous tense is used to talk about our social or work plans. It is normally used with a future time reference.

    What are you doing this weekend?

    I am fixing the roof.

    Going to, on the other hand, puts an emphasis on the idea of intention.

    Future continuous tense

    Form: will / shall + be + -ing form

    I will be seeing your dad tomorrow.

    The future continuous tense is used to suggest that a future event will be in progress over a limited period of time in the future.

    I will be spending one or two weeks in France.

    Here the auxiliary ‘will’ indicates future whereas the continuous verb ‘be spending’ indicates continuity.

    Use this tense form to suggest that an activity will be happening at a certain time in the future, and that this activity will last for a limited period of time.

    So, here are the most important points again.

    Use simple future to announce decisions that you make at the time of speaking.

    Use going to to announce your intentions; use the present continuous to talk about plans and decisions that have already been made.

    Use the future continuous tense to suggest that an activity will be in progress at a particular point of time in the future.

    Future Continuous in the Past

    Future Continuous in the Past дослівно перекладається як – майбутній тривалий час з точки зору минулого. Як би тяжко і дивно це не звучало, вам не слід боятись цей час. Адже його використовується для передачі дій у майбутньому з точки зору минулого. В цій часовій формі зазвичай використовують складнопідрядні речення.

    Future Continuous in the Past утворюється за допомогою конструкції (should be, would be) і форми дієприкметника теперішнього часу основного дієслова: I should be swimming . При додаванні до дієслів закінчення – ing іноді відбуваються зміни в їх написанні, наприклад have – having.

    Утворення речень у Future Continuous in the Past

    Щоб утворити стверджувальне речення ми вживаємо допоміжні дієслова would або should (замість звичних нам will /shall), хоча перший варіант вживається в більшості випадків, та дієслова to be .

    Так виглядає стверджувальне речення:

    Іменник + should / would + be + дієслово у 1 формі з закінченням – ing

    Наприклад:

    • I would (should) be dancing.
    • I knew we would be packing next Monday. – Я знав, що ми будемо збиратися в наступний понеділок.
    • В питальному реченні в ми виносимо допоміжні дієслова would або should на початок речення. Такі речення використовують при передачі непрямої мови. Структура питального речення :

     Should / Would + іменник + be + дієслово у 1 формі з закінченням – ing

    • Should I be dancing?
    • Would you be watching a movie at that time? – Чи будеш ти дивитися фільм у цей час?
    • Щоб утворити заперечне речення в Future Continuous in the Past треба лише додати частку not після дієслова should або would:

     Іменник + should / would + not + be + дієслово у 1 формі з закінченням – ing

    • He would not be danc ing .
    • I knew we would not be pack ing next Sunday. – Я знав, що ми не будемо збиратися в наступну Неділю.
    • Коли ми вживаємо Future Continuous in the Past

     Майбутня дія, що розглядається з точки зору минулого. Вживається в підрядних додаткових реченнях (замість Future Continuous ), коли присудок головного речення виражено дієсловом у минулому часі.

    • She said that the he would not be smok ing in the next Sunday. – Вона сказала, що він не буде курити наступної неділі.
    • He thought that she would be wait ing for him near the hostel. – Він думав, що вона буде чекати на нього біля гуртожитку.
    • I thought you would be read ing book all evening. – Я думав, ти будеш читати книгу весь вечір.
    • Також на цей час можуть вказувати наступні обставини:

     • All day (long) – весь день
     • All the time – весь час
     • The whole day / morning – весь день / ранок
     • From … till – з … до …
     • During (for) … / years – протягом … років

     Опубліковано 2 Вер 2016 16:17 © Just English

     Future Progressive

     Form of the future progressive

     The future progressive tense is formed by adding will be to the ing form (gerund form) of the main verb.

     Affirmative:

     I will/’ll be watching TV.

     I will not/won’t be watching a football match.

     Interrogative

     Will you be watching TV?

     NOTE:

     will be watching = ‘ll be watching
     will not be watching = won’t be watching

     Use of the future progressive

     Future progressive tense is used to indicate action which will be taking place at some time in the future.

     Examples:
     I will be watching a football match next Sunday afternoon.
     We’ll be working on our project this morning..
     When you arrive, I’ll be sleeping .
     I will be leaving in a few minutes.
     We will be working tomorrow morning.

     Future continuous and future perfect.

     A/ ‘I will be doing something’ (future continuous) = I will be in the middle of doing something.

     The football match begins at 7.30 and ends at 9.15. So during this time, for example at 8.30, Kevin will be watching the match.

     • I’m going on holiday on Saturday. This time next week I’ll be lying on a beach or swimming in the sea.

     Compare will be ( do ) ing and will ( do ):

     • Don’t phone me between 7 and 8. We’ ll be having dinner then.

     • Let’s wait for Mary to arrive and then we ‘ll have dinner.

     Compare will be -ing with other continuous forms:

     • At 10 o’clock yesterday, Sally was in her office. She was working , (past)

     It’s 10 o’clock now. She is in her office. She is working , (present)

     At 10 o’clock tomorrow; she will be in her office. She will be working .

     B/ We also use will be doing in a different way: to talk about complete actions in the future:

     • A: If you see Sally, can you ask her to phone me?

     B: Sure. I’ll be seeing her this evening, so I’ll tell her then.

     • What time will your friends be arriving tomorrow?

     In these examples will be -ing is similar to the present continuous for the future.

     You can use Will you be -ing . To ask about somebody’s plans, especially if you want
     something or want them to do something. For example:

     • A: Will you be passing the post office when you’re out?
     B: Probably. Why?
     A: I need some stamps. Could you get me some?

     • A: Will you be using your bicycle this evening? B: No. Do you want to borrow it?

     C/ We use will have (done) (future perfect) to say that something will already be complete. Kevin’s football match ends at 9.15. So after this time, for example at 9.30, the match will have finished. Some more examples:

     • Sally always leaves for work at 8.30 in the morning, so she won’t be at home at 9 o’clock. She’ll have gone to work.

     • We’re late. The film will already have started by the time we get to the cinema.

     Compare will have (done) with other perfect forms:

     • Ted and Amy have been married for 24 years, (present perfect)

     Next year they will have been married for 25 years.

     When their first child was born, they had been married for three years. (past perfect)

     Put the verb into the correct form, future continuous and future perfect .

     Ne pas faire de contractions

     Twitter Share
     English exercise «Future continuous and future perfect.» created by felin with The test builder
     Click here to see the current stats of this English test

     Please log in to save your progress.

     End of the free exercise to learn English: Future continuous and future perfect.
     A free English exercise to learn English.
     Other English exercises on the same topic : Future | All our lessons and exercises

     Смотрите так же:

     • Состав реквизитов приказов по личному составу Приказ по личному составу Издавать их может только руководитель или ответственное лицо, наделённое этими полномочиями. Все подобные распоряжения проходят процедуру регистрации в книге учёта, после чего им присваивается порядковый номер. В работе может […]
     • Срок полномочий участковой комиссии Статья 18. Полномочия участковой избирательной комиссии Статья 18. Полномочия участковой избирательной комиссии оповещает население о месте нахождения участковой избирательной комиссии и времени ее работы, а также о дне и месте голосования; составляет списки […]
     • Заявление на приостановление услуг Заявление на расторжение договора оказания услуг Формирование заявления на расторжение договора оказания услуг происходит в случаях, когда одна из сторон отношений в силу каких-либо обстоятельств имеет желание разорвать достигнутое ранее соглашение. По каким […]
     • Закон о трудовых пенсиях новый Закон о пенсии 2016 Федеральный закон Российской Федерации № 373-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» был принят Государственной Думой Российской Федерации и одобрен Советом Федерации РФ в […]
     • Штраф за не оформление паспорта сделки Оформление паспорта сделки Внимание! с 1 марта 2018 г. паспорт сделки отменен. Введена новая процедура. О новой процедуре учета читать в статье "постановка контракта на учет" Паспорт сделки – документ, оформляющийся для валютного контроля участниками […]
     • Приказ по дисциплинарному взысканию в доу Приказ о наложении на работника дисциплинарного взыскания Приказ о дисциплинарном взыскании подготавливается на основании письменных объяснений работника, рассмотренных руководителем соответствующего структурного подразделения. Результаты рассмотрения могут […]
     • Период вступления в наследство по завещанию Сроки вступления в наследство Краткое содержание Сроки вступления в право наследования Наследование предполагает передачу имущества наследникам или наследнику после смерти наследодателя. При этом важным условием является вступление в права наследования и […]
     • Надбавка за стаж муниципальной службы Надбавка за выслугу лет Кто имеет право на надбавку по выслуге официально трудоустроенные в структурах, деятельность которых регулируется федеральными нормативно-правовыми актами, прямо предусматривающими выплату за выслугу лет; официально […]