Проект ликвидации шахт

Содержание:

СОУ 10.1.05400632.1:2004 Проект ліквідації вугільних шахт України. Склад і зміст проекту. Зі змінами

Відновлено дію ДСТУ ГОСТ 22354:2008 та ДСТУ ГОСТ 22355:2008

Втратив чинність ДСТУ 7495:2014 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки та показники якості (EN 1846-2:2009, MOD)

Індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2018 року

У великих містах будуть створюватися транспортно-пересадочні вузли для зручної та швидкої пересадки пасажирів між різними видами транспорту

Дозвіл на скління балконів та лоджій при проектуванні будинків

Зареєстровано законопроект про скасування корупційної формули Роттердам +

Інформаційний бюлетень БУДСТАНДАРТ Online. Випуск №2 2018

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

 • Інформація про документ
 • Посилання на документи
 • Посилання з інших документів
 • У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

  Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

  ПРОЕКТ ЛІКВІДАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ УКРАЇНИ. СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУ

  (в редакції згідно наказу Міненерговугілля від 11 грудня 2015 року № 801)

  Мінпаливенерго України 2004

  1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Дондіпрошахт»; Державне підприємство НТЦ «Вуглеінновація»

  РОЗРОБНИКИ: Э.Кауфман, В. Красник, докт. техн. наук, (керівники розробки); В.Бардин; С.Вишневська; В Гонтаревський; Б.3ельдин; Н.Гуртовий; С.Косульников; В.Кулешов, канд. техн. наук; В.Левченко; Н.Полякова; В.Сириятавичюс; В.Солдатов, канд. техн. наук; Г.Соловейко; А.Стовпяга; Е.Цуриченко; С.Цурпал.

  2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства палива та енергетики України від 16 листопада 2004 року № 721; чинний від 01 грудня 2004 року; зі змінами, внесеними наказом Міненерговугілля України від11.12.2015 № 801

  3 НА ЗАМІНУ КД 12.12.001-98 «Проект ликвидации угольных шахт. Эталон»

  4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і учбовий центр проблем стандартизації, сертифікації і якості» (ГП «УкрНИУЦ») від 29.12.2004 № 804/200789

  Підставою для внесення змін у цей галузевий стандарт є Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 №1315-VII та постанова Кабінету Міністерства України від 13.04.2011 №471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року» .

  Проект закриття і ліквідації вугільного підприємства передбачає прийняття як технічних рішень, так і рішень, що відносяться до соціально-економічних та екологічних проблем і розробляється на підставі нормативно-правових актів, що базуються на вивченні аналогічних процесів та узагальненні досвіду по ліквідації шахт у різних країнах, зокрема Польщі, Бельгії, Франції, Росії.

  Цей галузевий стандарт містить вимоги щодо складу та змісту проекту ліквідації вугільних шахт України з урахуванням технології та організації робіт згідно з проектними рішеннями. Стандарт встановлює вимоги щодо складу та змісту пояснювальної записки проекту ліквідації шахти та вимоги щодо складання кошторисної документації та визначення вартості ліквідації вугільних шахт.

  Цей стандарт спрямований на ефективне використання державних коштів, що направляються на реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, посилення контролю за їх використанням та адаптацію національних нормативних документів до законодавства України по впровадженню міжнародних стандартів, розвиток міжнародного співробітництва та інтеграції.

  СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

  ПРОЕКТ ЛІКВІДАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ УКРАЇНИ. СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТУ

  ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ УКРАИНЫ. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

  Чинний від 01 грудня 2004 року

  1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1.1 Цей стандарт встановлює вимоги щодо складу і змісту проекту ліквідації вугільних шахт та правила формування кошторисної документації, які враховують особливості проектування; та ведення ліквідаційних робіт в межах реалізації проектів ліквідації шахт.

  1.2 Стандарт призначений для організацій та підприємств, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що є учасниками процесу ліквідації вугільних шахт, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля) чи до яких Міненерговугілля здійснює корпоративне управління.

  1.3 Положення цього стандарту можуть застосовуватись для визначення окремих витрат у вартості консервації вугільних шахт та ліквідації інших гірничих підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля.

  Застосування цього стандарту обумовлюється договором.

  2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

  У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

  Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 року №322-VІІІ (із змінами)

  Водний кодекс України від 6.06.1995 р. №214/95-ВР (із змінами)

  Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами)

  Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VІ

  Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 26.06.1991р. №1268-ХІІ (із змінами)

  Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 06.12.1991р. №1778-ХН (із змінами)

  Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-ХІІ (із змінами)

  Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992р. №2708-ХІІ (із змінами)

  Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.06.1993 року №3356-ХІІ (із змінами)

  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. №4004- XII (із змінами)

  Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року №108/95- ВС (із змінами)

  Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 року №504/96-ВР (із змінами)

  Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р. №187/98-ВР (із змінами)

  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. №1105-ХІV (із змінами)

  Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. №1127-ХІV (із змінами)

  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 №1533-III (із змінами)

  Закон України «Про страховий фонд документації України» від 22.03.2001 №2332-III (із змінами)

  Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII (із змінами)

  Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 №1315-VII

  Постанова Кабінету міністрів України від 01.01.1992 №442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»

  Постанова Кабінету міністрів України від 03.04.1995 №100 «Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати» (із змінами)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» (із змінами)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» (із змінами)

  Постанова Кабінету міністрів України від 26.09.2001 №1266 «Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 №1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» (із змінами)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №223-2002п «Про затвердження Порядку фінансування вугледобувних підприємств, які повинні бути підготовлені до ліквідації»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №299 «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №300 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря» (із змінами)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №301 «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях» (із змінами)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №303 «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря» (із змінами)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №319 «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2002 №938 «Про заходи щодо поліпшення роботи підприємств вугільної та торфодобувної галузей ( Порядок ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств)»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 №1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату» (із змінами)

  Постанова .Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 №31954 «Про заходи щодо створення нових робочих місць для працівників, які вивільняються з вугледобувних та вуглепереробних підприємств. Що ліквідуються згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах». № 36 (із змінами)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 №1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» (із змінами)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 №237»Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. №465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

  Наказ Держбуду України від 19.07.2002 №13 «Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки» (із змінами)

  ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зміна №1

  ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво.

  ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

  ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

  ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

  НПАОП 10.0-7.08-93 (ДНАОП 1.1.30-6.09-93) Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт

  НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

  ДНАОП 1.1.30-5.37-2002 Інструкція із запобігання самозапалювання, гасіння та розбирання породних відвалів

  НАПБ А. 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

  НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах

  НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

  ДСаНПІН 2.2.7.029 99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

  ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

  ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

  ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

  ДСП 3.3.1.095-2002 Підприємства вугільної промисловості

  ДСП 6.074.120-01 Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України (ОСПУ)

  ГОСТ 12:1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

  ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Межгосударственный стандарт. Общие требования к текстовым документам (Міждержавний стандарт. Загальні вимоги до текстових документів)

  ГОСТ 13.1.002-2003 Межгосударственный стандарт. Репрография. Микрография. Документы для микрофильмирования. Общие требования и нормы. (Міждержавний стандарт. Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми

  ДСТУ .33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

  ДСТУ 33.112:2008 Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги

  ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги (Зо проектної та робочої документації

  ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

  ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва

  ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва

  ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт з експертизи проектної документації на будівництво

  ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

  ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 35. Гірничопрохідницькі роботи

  ДСТУ Б Д. 2.2-46:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель та споруд

  ДСТУ Б Д.2.3-.2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування

  ДСТУ Б Д.2.6-1:2013÷ДСТУ Б Д.2.6-9:2013 Ресурсні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи

  ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

  ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

  ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні вимоги.

  ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва

  ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва

  ДСТУ-Н Б Д. 1.1-5:2013 Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва

  СОУ 10:1-00174125-003:2004 Санітарно-захисні зони (СЗЗ) підприємств вугільної промисловості: Методика розрахунку.

  СОУ 10.1-00185790-002-2005 Правила технічної експлуатації вугільних шахт

  ВБН Д.2.6-10.1-2005 Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи технологічного устаткування підприємств вугільної промисловості

  НД Мінпаливенерго України Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування, приладів і засобів автоматики, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 31 травня 2005 року №244

  ДК 005-96 Класифікатор відходів.

  3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  У цьому стандарті використано терміни, установлені Гірничим законом України: шахта, гірничий об’єкт, вибій, гірнича виробка, гірничі роботи, консервація, а також використано відповідні терміни установлені Законами України «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Водним кодексом України та відповідно до ДБН А.2.2-1-2003, ДБН А.2.2-3-2012, ДСТУ Б А.2.4-4-2009 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

  Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

  3.1 бюджетні кошти

  Видатки, що передбачаються в Державному бюджеті України на реструктуризацію вугільної галузі.

  3.2 ліквідація вугільної шахти

  Передбачає здійснення заходів щодо зупинки господарської діяльності шахти, приведення її виробничих фондів у стан, що гарантує безпеку людей, майна та навколишнього середовища, соціальний захист працівників, що звільняються, а також вирішення інших соціально-економічних питань.

  3.3 ліквідація ствола

  Проведення робіт, що включають заповнення (засипку) вільного об’єму ствола або його частини закладним матеріалом, спорудження полків, перемичок, застосування інших заходів, спрямованих на припинення аеродинамічного зв’язку з діючими гірничими виробками, а також на забезпечення довготривалої стійкості підземних споруд і конструкцій (кріплення) з метою запобігання небезпечних деформацій земної поверхні.

  3.4 ліквідаційний період вугільної шахти

  Період здійснення організаційно-підготовчих заходів, утримання шахти під час виконання комплексу робіт із забезпечення гідробезпеки сусідніх підприємств, будівель і споруд, робіт з фізичної ліквідації шахти та комплексних робіт із забезпечення екологічної безпеки.

  3.5 період очікування

  Період утримання шахти, що ліквідується, під час будівництва (розширення) водовідливу. У цей період на шахті ліквідуються об’єкти, не пов’язані з роботою водовідливу.

  3.6 фізична ліквідація вугільної шахти

  Передбачає виконання робіт з демонтажу обладнання та устаткування, ліній електропередач та технологічного зв’язку, засипання стволів, шурфів, свердловин, інших гірничих виробок та розбирання будівель і споруд.

  3.7 негативні наслідки ліквідації вугільниї шахт

  Гідрогеологічні, геомеханічні, міграційні (для газів) та інші явища і процеси, визвані гірничими техногенними причинами, що виникають внаслідок фізичного закриття вугільних шахт.

  3.8 охорона довкілля

  Передбачає природоохоронні заходи, спрямовані на розв’язання проблем запобігання виходу на поверхню підземних вод і викидів газу, гасіння, перепрофілювання та озеленення відвалів порід, проведення робіт з рекультивації земель, будівництво (реконструкцію) очисних споруд з очистки зворотних вод перед скидом у водний об’єкт.

  3.9 оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

  Визначення масштабів і рівнів впливів від ліквідації вугільних шахт на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або- зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з точки зору безпеки навколишнього середовища.

  3.10 водовідливний режим

  Переведення ліквідованої шахти в режим її експлуатації як водовідливного комплексу з метою забезпечення гідрозахисту діючих шахт і запобігання підтопленню територій після закриття шахти

  3.11 консервація об’єктів вугільної шахти

  Тимчасове припинення робіт, пов’язаних з видобуванням корисних копалин, з обов’язковим вжиттям заходів стосовно збереження гірничих виробок, поверхневих та підземних споруд у стані, придатному для поновлення їх експлуатації.

  3.12 проектна документація на ліквідацію шахти

  Розроблені та затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються технічні рішення з ліквідації шахти, заходи, спрямовані на попередження небезпечного впливу на сусідні діючі шахти, стан навколишнього природного середовища і здоров’я людей, на подолання негативних соціально- економічних наслідків ліквідації, а також кошториси об’єктів, що ліквідуються чи будуються в межах реалізації проектів ліквідації шахт.

  3.13 інвесторська кошторисна документація на ліквідацію шахти

  Сукупність кошторисів, кошторисних розрахунків, окремих зведених кошторисних розрахунків вартості фізичної ліквідації, забезпечення охорони довкілля, вартості об’єктів будівництва для забезпечення водовідливу, та відомостей ресурсів, а також пояснювальної записки та зведення витрат, складених на стадії розроблення проектної документації

  3.14 зведені кошторисні розрахунки на ліквідацію шахти

  Кошторисні документи, що складаються на основі об’єктних кошторисів, об’єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат і визначають повну кошторисну вартість ліквідації вугільної шахти, включаючи кошторисну вартість гірничих, будівельних та монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, а також інші витрати

  3.15 зведення витрат на ліквідацію шахти

  Кошторисний документ, який об’єднує окремі зведені кошторисні розрахунки вартості фізичної ліквідації, забезпечення охорони довкілля, вартості об’єктів будівництва для забезпечення водовідливу і кошторисні розрахунки на утримання шахти в період завершення робіт з гідро-екологічної безпеки та подолання соціально-економічних наслідків ліквідації шахти

  3.16 кошторисні нормативи на ліквідації вугільних шахт

  Витрати труда та (або) вартості на одиницю виміру певного виду (етапу) робіт, що враховують технічні, технологічні та організаційні особливості ведення ліквідаційних робіт, які виконуються в межах реалізації проектів ліквідації вугільних шахт.

  3.17 загальношахтні витрати

  Витрати на експлуатацію машин та устаткування по загальношахтних комплексах підйому, вентиляції, водовідливу, підземному і наземному транспорту та інші загальношахтні витрати, що пов’язані із забезпеченням технологічного процесу ліквідації вугільних шахт.

  Ворхлик И.Г., Стрельников В.И., Ярембаш И.Ф. Технология закрытия (ликвидации) угольных шахт — файл n1.doc

  3. ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ ШАХТЫ

  В соответствии с требованиями «Правил безопасности в угольных шахтах» при разработке проектов ликвидации шахт следует предусматривать мероприятия по:

  а) предотвращению возможного неконтролируемого проникновения на поверхность метана и других газов;

  б) предупреждению опасных сдвижений земной поверхности после ликвидации шахты;

  в) оценке опасности заражения токсичными веществами атмосферы, поверхностных вод и соседних шахт;

  г) оценке опасности возможного подтопления земной поверхности и смежных шахт.

  При составлении проекта ликвидации шахт пользуются «Эталоном проекта ликвидации угольной шахты», в котором учтены позиции МакНИИ, Управления округа Госнадзорохрантруда, института экономико-правовых исследований НАН Украины и других специализированных организаций. В соответствии с этим документом в проекте ликвидации выполняется анализ фактического состояния шахты и определяются основные решения по ее ликвидации, сроку ликвидации, обеспечению экологической безопасности, социально-экономическим вопросам, а также необходимые затраты, включая затраты на преодоление негативных социально-экономических последствий и охрану окружающей среды. «Эталон…» устанавливает общие требования, структуру и содержание проекта ликвидации угольных шахт, выполняемого проектными организациями любой формы собственности. В «Эталоне…» и новой редакции «Проекта ликвидации угольных шахт» приведен перечень законодательных, нормативных документов и стандартов, требования которых учитываются при разработке проекта (приложение Б).

  Стадийность проектных работ такова:

  Разрабатывается ТЭО нецелесообразности дальнейшей работы шахты.

  На основании ТЭО разрабатывается проект ликвидации (заказчик Минтопэнерго, ГХК, ПО; созаказчик – УГКР).

  На основании технических решений утвержденного проекта разрабатывается рабочая документация. В некоторых случаях по решению экспертирующих и утверждающих организаций разрабатываются рабочие проекты ( заказчик – УГКР).

  В соответствии с «Эталоном …» составляется пояснительная записка к проекту.

  3.1 Содержание проекта

  Содержание проекта в общем и целом вытекает из сущности понятия «ликвидация угольной шахты», которая предопределяет выполнение комплекса работ, связанных с ликвидацией вертикальных и наклонных стволов и скважин; демантажем оборудования и конструкций, разборкой предназначенных к ликвидации зданий и сооружений на поверхности; решением вопросов обеспечения экологической безопасности и преодолением негативных социально-экономических последствий, вызванных закрытием шахт.

  Проект ликвидации угольной шахты выполняется в виде пояснительной записки, комплекта чертежей и сметной документации. В проекте дается обоснование и описание проектных решений по ликвидации или сохранению основных элементов шахтного хозяйства, приводятся объемы работ и стоимость их осуществления.

  Собственно проект содержит описание технологии и оборудования поверхности, горную, электромеханическую, строительную, транспортную и экономическую части, а также организацию работ по ликвидации шахты.

  В соответствии с «Эталоном…» проект включает введение, 17 разделов и паспорт ликвидации шахты.

  Во введении приводится основание для разработки проекта, краткое содержание и выводы ТЭО (ТЭР), обосновывающие необходимость ликвидации шахты; материалы и предложения согласующих организаций, выданные при получении разрешения на ликвидацию шахты; основные сведения о шахте, ее местоположение, запасы и состояние технологических звеньев; основные технологические решения проекта и его основные ТЭП. Приводится структура затрат по ликвидации шахты и данные о ее правопреемнике.

  В первом разделе излагаются краткие сведения о фактическом состоянии шахты: общая характеристика района расположения шахты; объекты, входящие в комплекс шахты (основная площадка, площадки стволов и отвалов; перечень горных выработок, выходящих на поверхность); геологическая и гидрогеологическая характеристики шахтного поля; вскрытие, подготовка и системы разработки, механизация очистных и подготовительных работ; вентиляция и дегазация, результаты последней газовой и депрессионных съемок; подъем, транспорт, электроснабжение, водоотлив, охрана труда и промсанитария, технологический комплекс поверхности, сигнализация и связь, породное хозяйство, пруды-отстойники шахтных вод, анализ узких мест в работе шахты.

  Второй раздел посвящается анализу финансово-хозяйственной деятельности, в нем дается оценочная стоимость имущества шахты и на этом основании делаются выводы и формулируются предложения.

  В третьем разделе указываются причины и основания ликвидации шахты (приказы, проекты и др.), обосновывается режим работы шахты до ее ликвидации («режим ожидания», подготовительный период).

  В четвертом разделе даются проектные технические решения по работе шахты в период ожидания как в целом, так и по объектам ликвидируемого предприятия. Решаются вопросы вентиляции, транспорта, подъема, водоотлива, электроснабжения; определяются затраты на содержание шахты в этот период, разрабатываются возможные направления хозяйственно-экономической деятельности шахты.

  В пятом разделе приводятся технические решения по подземным и поверхностным объектам, подлежащем или не подлежащим ликвидации, определяется последовательность их ликвидации. Пятый раздел является центральным в части проекта физической ликвидации шахты и ее объектов.

  В соответствии с постановлением Кабмина Украины от 27.08.97г. №939 «О порядке ликвидации убыточных угледобывающих предприятий Минуглепрома» в состав работ по физической ликвидации входят и природоохранные, направленные на разрешение проблем водоотлива, сдвижений земной поверхности и выхода газа, тушение и озеленение отвалов, проведение рекультивационных работ. Более того, согласно «Порядку ликвидации убыточных углеперерабатывающих предприятий Минуглепрома» (в редакции Постановления Кабмина Украины от 29.06.99г. № 1164) работы по физической ликвидации предприятия начинаются лишь «при условии защиты территорий и водоносных горизонтов от вредного влияния, связанного с восстановлением уровня подземных вод и гидроэкологической безопасности…»

  К числу наиболее важных экологических ограничений при ликвидации шахт относятся: сохранение безопасности населения; сохранение пахотных земель, лесов, рекреационных зон; защита почв, подземных и поверхностных вод, атмосферы от загрязнения; обеспечение нормального функционирования существующих промышленных объектов и коммуникаций; сохранение полезных ископаемых; безаварийная ликвидация шахты; соблюдение нормативных предельно допустимых сбросов шахтных вод и выбросов в атмосферу.

  Контроль соблюдения требований экологической безопасности при ликвидации угледобывающих предприятий осуществляют облгосадминистрации и Министерство экологии и природных ресурсов Украины. Начинается контроль с проведения государственной экологической экспертизы проектов закрытия шахт.

  В шестом, седьмом, восьмом и девятом разделах проекта рассматривается энергетическая часть, связь и сигнализация, породное хозяйство, пруды-отстойники шахтных вод и илонакопители. Оцениваются ликвидируемые и сохраняемые объекты энергоснабжения, приводятся решения по общешахтной телефонной сети и внешним линиям связи; разрабатываются технические решения по отвалам, проекты их тушения, переформирования, озеленения. Даются обоснования ликвидации или использования прудов-отстойников, решаются вопросы утилизации или захоронения иловых отложений.

  Десятый раздел посвящен проектным решениям по рекультивации и использованию земель, одиннадцатый – противопожарной защите, двенадцатый – охране труда и промсанитарии, тринадцатый – оценке воздействия на окружающую среду (охрана недр, предотвращение неуправляемого проникновения газа на поверхность, мероприятия по предотвращению вредного влияния шахтных вод на водный бассейн и рельеф, отходы производства). Определяются пути и способы нормализации состояния окружающей среды и обеспечения требований экологической безопасности при ликвидации шахты (воздушная среда, водная среда, нарушение земель, радиационная обстановка).

  Четырнадцатый раздел представляет собой проект организации работ по ликвидации шахты, в пятнадцатом рассматриваются социально-экономические последствия ликвидации шахты. Приводятся сведения о работах подготовительного периода, разрабатывается стройгенплан и календарный план ликвидации шахты, продолжительность ликвидации, методы производства работ; меры социальной зашиты работников, увольняемых в связи с ликвидацией шахты.

  Шестнадцатый раздел отражает технико-экономическую часть проекта, где определяется численность трудящихся и затраты на содержание шахты в период ликвидации, расходы на ликвидацию, возвратные суммы, основные (а их 32) расчетные технико-экономические показатели. Последние включают и затраты на обеспечение экологической безопасности; постоянные затраты, вызванные последствиями ликвидации шахты, расходы на научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы и др.

  Структура затрат по проекту ликвидации горного предприятия приведена в таблице 3.1.

  В соответствии с постановлением Кабмина Украины от 22.06.99 № 1164 «О внесении изменений в Порядок ликвидации убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» затраты на ликвидацию шахты состоят из двух частей:

  первая – затраты на физическое закрытие и природоохранные мероприятия в период физического закрытия;

  вторая – затраты на социальную защиту трудящихся, создание новых рабочих мест, обеспечение жильем очередников, выплату пособий по безработице, и т. д.

  В свою очередь вторая часть затрат подразделяется на две:
  Таблица 3.1

  ПО ПРОЕКТУ ЛИКВИДАЦИИ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

  первая – расходы, связанные с собственно социальной защитой трудящихся – выходные пособия и компенсационные выплаты; возмещение работникам вреда, причиненного им увечьем; снабжение углеполучателей углем на коммунальные нужды; прочие социальные выплаты (расходы на похороны, помощь малоимущим и др.). Затраты по социальной защите трудящихся, включаемые в сметный расчет стоимости ликвидации шахты, определяются согласно Постановлению Кабмина Украины от 28.06.97 г. № 623 «О мерах социальной защиты трудящихся, увольняемых в связи с закрытием (ликвидацией) неперспективных угледобывающих предприятий Министерства угольной промышленности» и Эталону «Проект ликвидации угольных шахт»;

  вторая – расходы на создание новых рабочих мест для увольняемых трудящихся; обеспечение жильем работников, состоящих в списках очередности на улучшения жилищных условий; выплату пособий по безработице. Содержание объектов соцкультбыта и коммунального хозяйства, их строительство и ремонт включается в первую часть проектных затрат.

  Отдельно выделяются постоянные затраты, вызванные последствиями ликвидации шахты. В них включается:

  • возмещение работникам вреда, причиненного им увечьем или другим повреждением здоровья, при выполнении трудовых обязанностей (регрессные иски);
  • снабжение углеполучателей шахты бесплатным углем на коммунальные нужды;
  • приобретение бензина инвалидам труда, имеющим транспортные средства согласно заключению МСЭК;
  • ежегодные затраты на содержание угольного склада, обеспечивающего углеполучателей после ликвидации шахты;
  • контроль химического состава сбрасываемых вод;
  • обслуживание дренажной системы ликвидированной шахты;
  • мероприятия по предотвращению выделения шахтных газов на земную поверхность горного отвода ликвидируемой шахты.
  • И, наконец, семнадцатый раздел посвящен страховому фонду документации, подлежащей заложению в Отраслевой центр страхового фонда документации (ОЦ СФД) Минтопэнерго Украины в соответствии с отраслевым планом микрофильмирования документации.

   Передачу проектной документации на микрофильмирование производит организация, разработавшая ее. Микрофильмирование осуществляется после утверждения проекта.

   Передача маркшейдерской и геологической документации (в перечне 39 документов) для создания электронных копий производится органом, уполномоченным Министерством проводить работы по физической ликвидации угольного предприятия. Среди документов, подлежащих микрофильмированию, такие важные для постликвидационного периода документы:

   • как план земной поверхности с изображением выходов ликвидированных выработок, контуров очистной выемки;
   • геологическая карта;
   • каталог координат устьев скважин, пробуренных с поверхности, и выходов на поверхность ликвидированных выработок;
   • планы горных выработок по каждому пласту;
   • планы горных выработок по горизонтам при разработке крутых пластов;
   • разрезы вкрест протирания по основным вскрывающим выработкам;
   • чертежи по расчету (построению) барьерных, предохранительных целиков и границ безопасного ведения горных работ;
   • журналы учета замеров притоков воды в горные выработки шахты, результатов физико-механических испытаний горных пород, учета работы гидронаблюдательных скважин, наблюдений за состоянием поверхностной дренажной сети;
   • книга определения зон влияния разрывных тектонических нарушений; геологический паспорт шахты на момент закрытия и др.

   Кроме вышеуказанных разделов в проекте ликвидации шахты приводятся:

   • протоколы рассмотрения ТЭО нецелесообразности дальнейшей работы шахты и рассмотрения проекта ликвидации шахты;
   • Постановление Министерства об утверждении проекта ликвидации шахты;
   • паспорт проекта ликвидации шахты и копии согласований проекта закрытия шахты (заключения областной государственной администрации, городского Совета народных депутатов, Укруглеинвестэкспертизы, экспертно-технического центра Госнадзорохрантруда Украины, территориального управления Госнадзорохрантруда, санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Украины, управления пожарной охраны области Министерства внутренних дел Украины, областного управления экологической безопасности Минэкобезопастности Украины, независимого профсоюза горняков Украины; согласование (письмо) областного теркома профсоюза работников угольной промышленности Украины, согласование (письмо) МакНИИ).
   • Паспорт проекта ликвидации шахты состоит из 7 разделов и чертежа – ситуационного плана района.

    В первом разделе излагаются причины ликвидации шахты, во втором – приводятся запасы ликвидируемой шахты, их распределение после ликвидации; в третьем – обеспечение гидрогеологической безопасности соседних шахт, в четвертом – основные технические решения по ликвидации шахты (ликвидация стволов и скважин, обеспечение экологической безопасности, предотвращение неорганизованного выхода шахтного газа на поверхность, предотвращение подтопления земной поверхности; вывод из эксплуатации терриконов и прудов-отстойников шахтных вод), срок ликвидации шахты.

    В пятом разделе излагаются пути преодоления социально-экономических последствий ликвидации шахты, в шестом – структура затрат на ликвидацию шахты, в седьмом – технико-экономические показатели [32].

    Наряду с полной ликвидацией шахты, отработавшей свои запасы, в некоторых случаях неизбежна ликвидация предприятия как «юридического лица» – субъекта хозяйственно-экономической деятельности. В таких неординарных ситуациях проектами ликвидации предусматривается реализация технических решений, позволяющих, при наличии инвестиционных намерений со стороны структур различных форм собственности, возобновить эксплуатационную деятельность по добыче угля. Примером подобного подхода являются решения по шахтам им. Поченкова, «Щегловская глубокая», «Восход».

    Подобный подход к проектированию закрытия (ликвидации) угольных шахт имеет место и в других странах.

    В России, как и в Украине, разработка проектной документации осуществляется на основе специально разработанного эталона. Однако там разработка проекта ликвидации осуществляется на стадии ТЭО, т.е. концептуально, укрупненно. Детали решаются на стадии разработки рабочих проектов. По мнению специалистов «Укруглереструктуризация» такая схема является более гибкой и позволяет оперативно изменять, в случае необходимости, ранее принятые проектные решения.

    По содержанию рабочие проекты подобны тем, что и в Украине. Разрабатываются по следующим направлениям технических работ:

    • ликвидация горных выработок, демонтаж оборудования,
    • разборка зданий, сооружений и демонтаж оборудования на поверхности,
    • ликвидация последствий вредного влияния от ведения горных работ:
    • обеспечение безопасной работы смежных действующих шахт (предотвращение прорывов воды в соседние действующие шахты);
    • инженерные и другие мероприятия, исключающие возможность подтопления поверхности, поступления газов в объекты на поверхности;
    • охрана питьевых водозаборов, очистка шахтных вод;
    • тушение горящих породных отвалов;
    • рекультивация земель;
    • организация центров по ведению мониторинга за гидрогеологическими, газодинамическими и экологическими процессами.
    • По мере накопления опыта в решении проблемных вопросов ликвидации шахт совершенствуется и содержание «Эталона…». В 2003 году в Украине подготовлена вторая редакция проекта ликвидации угольных шахт, в России вступила в действие пятая редакция.

     В новой (второй) редакции «проекта ликвидации угольных шахт» предусмотрен 21 раздел. Дополнительно вводятся специальные разделы по социально-экономическому обоснованию ликвидации шахты, противоаварийной защите, обеспечению гидробезопасности соседних шахт и прилегающих территорий, мониторингу окружающей среды. Вносятся предложения по определению правопреемников по объектам ликвидируемой шахты.

     В разделе «Социально-экономическое обоснование ликвидации шахты» наряду с анализом технико-экономических показателей, характеризующих работу шахты в течение последних пяти лет, показателей финансовой устойчивости и платежеспособности, расшифровки кредиторской и дебиторской задолжности приводятся результаты расчетов технико-экономических показателей дальнейшей работы шахты, дается оценка объемов государственной поддержки, необходимых для дальнейшей эксплуатации предприятия, а также прогноз показателей работы шахты при отсутствии государственных дотаций, уровня убытков при продолжении работы предприятия (уровень роста задолжности по зарплате, задолжности фондам социального страхования, долгов за электроэнергию, платежей в бюджет). И только на основании этого делаются выводы о целесообразности ликвидации горного предприятия.

     Раздел «Противоаварийная защита» выполняется на основании требований Горного Закона Украины (ст.19) и должен состоять из краткого описания принятых в проекте технических решений по предотвращению возникновения аварий при ликвидации, строительстве и эксплуатации проектируемых объектов. Речь идет о наличии выходов (в т. ч. запасных) на проектируемом объекте, обеспеченности шахты воздухом, мерах по борьбе с пылью, обеспечении устойчивости капитальных горных выработок, а также надежности подъемов по вертикальным и наклонным выработкам, надежности транспортных средств и водоотлива, связи и пожарной сигнализации, контроле метана, положения вентиляционных и противопожарных дверей в шахте и др. Важное место должны занимать вопросы предупреждения и распространения взрывов на породных отвалах, предотвращения прорывов плотин у прудов-отстойников и илонакопителей.

     Особое место занимает раздел «обеспечение гидробезопасности соседних шахт и прилегающих территорий». При ликвидации шахты и выводе ее водоотливного комплекса, как правило, возникает угроза перетока воды из шахтного поля ликвидируемой шахты в горные выработки соседних шахт. Кроме того, возможны выходы шахтных вод на земную поверхность. Поэтому для разработки технических решений по обеспечиванию гидробезопасности шахт и прилегающих территорий должна производиться предварительная разработка «Гидрогеологического прогноза последствий ликвидации угледобывающего предприятия», которая выполняется специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнения такого вида работ.

     В соответствии с решениями технического совета Минтопэнерго Украины о принятии новой концепции обеспечения гидробезопасности действующих шахт при ликвидации смежных в проекте ликвидации технические решения по обеспечению гидробезопасности соседних шахт должны рассматриваться в вариантах, основными из которых являются: перевод ликвидируемой шахты в комплекс водоотлива по откачке собственного и поступающего с соседних шахт водопритока; строительство, реконструкция, расширение, техническое переоснащение комплекса водоотлива на соседней шахте с целью откачки как собственного притока, так и поступающего с ликвидируемой шахты (шахт); сочетание вышеназванных технических решений. При разработке технических решений по переводу ликвидируемой шахты в водоотливный режим обязательна проработка варианта откачки воды с использованием системы погружных насосов.

     Технико-экономическая оценка вариантов выполняется в соответствии с «Отраслевой инструкцией определения экономической эффективности капитальных вложений в угольную промышленность» по показателю суммарных капитальных затрат и ежегодных расходов на содержание комплекса водоотливов. Суммарные затраты рассчитываются, как правило, на период 10-15 лет.

     Технические решения по обеспечению гидроэкологической безопасности прилегающих территорий разрабатываются на основе гидрогеологического прогноза последствий ликвидации шахт. В случае передачи шахтных вод ликвидируемой шахты на соседнюю шахту, подъем уровня шахтных вод и, как следствие, изменение гидроэкологической ситуации на прилегающих территориях не прогнозируется. В случае перевода ликвидируемой шахты в водоотливный режим наряду с обеспечением гидробезопасности соседних шахт обеспечивается удержания уровня шахтных вод на соответствующих отметках, в связи с чем выход шахтных вод на земную поверхность или «подпор» грунтовых вод не предполагается.

     И, наконец, в случаях, когда гидрогеологическим прогнозом предполагается возможность подтопления территорий горного отвода ликвидируемой шахты, а техническими решениями исключить вредное воздействие поднятия уровня шахтных вод на земную поверхность обеспечить невозможно, для обеспечения гидрогеологической безопасности разрабатываются технические решения по защите прилегающих территорий от подтопления. Это может быть сооружение водопонижающих скважин, вертикальный дренаж с использованием существующих стволов (скважин), горизонтальный дренаж. Соответствующие затраты на реализацию этих решений включаются в сводный сметный расчет «Работы по обеспечению охраны окружающей среды».

     Планируемое затопление горных выработок разрабатывается на основе выводов и информации изложенной в «Прогнозе гидрогеологической ситуации в связи с ликвидацией шахты», оформляется отдельной книгой и состоит из пояснительной записки и графических материалов. В пояснительной записке приводится расчет объемов и времени затопления горных выработок с указанием начала затопления в зависимости от срока готовности строящегося или реконструируемого водоотлива, а также расчет и построение границ барьерных и предохранительных целиков. Пояснительная записка иллюстрируется схемами гидравлических связей и перетока воды, а при необходимости и построением опасных зон. К пояснительной записке прилагаются копии планов горных выработок с нанесенными границами опасных зон (барьерных и предохранительных целиков).

     Вопросы мониторинга окружающей природной среды разрабатываются в соответствии с требованиями «Положения о государственной системе мониторинга окружающей среды», утвержденного Постановлением Кабмина Украины от 30.03.1998г №391.

     Государственная система мониторинга представляет собой систему сбора, обработки, передачи, сбережения и анализа информации о состоянии окружающей среды, прогнозирования его изменения и разработки научно-обоснованных рекомендаций для принятия решения по предотвращению негативных последствий и выполнению требований экологической безопасности.

     В период ликвидации шахты и в постликвидационный период осуществляется контроль и наблюдения за происходящими геомеханическими, гидрогеологическими процессами, миграцией шахтного газа, сбросами загрязняющих веществ с шахтными и бытовыми стоками, за объемом и составом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Обследуется техническое состояние объектов, ведутся инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности, деформацией объектов, наблюдения за подъёмом уровня воды, изменением водопритоков и физико-химического состава шахтных вод, осуществляется контроль миграции метана, его содержания в почвенном воздухе, в зданиях, расположенных на опасных и угрожаемых участках. Контролируется сброс шахтных вод и стоков, токсичность сбрасываемых вод, проводится инвентаризация источников загрязнения воздушной среды, ведется контроль теплового состояния породных отвалов.

     Мониторинг выполняется по действующим методикам и указанные в них сроки, а средства на проведения необходимых видов мониторинга указываются в сводных сметных расчетах ликвидации шахты.

     В соответствии с Горным Законом Украины раздел VIII ст. 45 вопросы правопреемства ликвидируемого горного предприятия решаются Кабинетом Министров Украины в соответствии с законодательством. По состоянию на 01.01.02г введены в действие ряд актов в виде Постановлений Кабмина, которые регулируют процесс определения правопреемника ликвидируемого угледобывающего предприятия.

     По объектам, не подлежащим ликвидации – это предприятия, на баланс которых передаются эти объекты; по объектам социальной сферы и инфраструктуры правопреемником являются местные органы власти.

     Фонд проектной и рабочей документации находится в архивах проектных организаций и региональном страховом фонде документации. Маркшейдерская и геологическая документация передается на хранение в ПО «Укруглегеология». Страховые копии этой документации передаются в региональный страховой фонд документации.

     По социальным выплатам правопреемниками являются:

     • возмещение ущерба, причиненного здоровью работников при выполнении ими трудовых обязательств – Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве;
     • компенсационные выплаты на период трудоустройства – Фонд социального страхования на случай безработицы;
     • выплата льготных пенсий по возрасту после окончания работ по ликвидации шахты – региональные отделения пенсионного Фонда Украины;
     • По обеспечению мониторинга геологической среды в постликвидационный период правопреемник должен быть установлен в соответствии с Постановлением Кабмина Украины от 30 марта 1998г, № 391.

      В новой редакции «Проекта ликвидации угольных шахт» отмечено, что в рамках действующего законодательства после ликвидации шахты не может быть единого правопреемника, по многим направлениям он не определен. И внесены следующие предложения:

      • по водоотливным комплексам, создаваемым на ликвидируемой шахте – ГХК, ПО, ГП, которые географически (административно) расположены рядом с ликвидируемой шахтой;
      • по земельным участкам, высвобождаемым при ликвидации шахты – органы местной власти;
      • по дренажным системам и другим объектам, создаваемым при ликвидации шахты в рамках обеспечения экологической безопасности – государственные предприятия соответствующего профиля, органы местной власти;
      • по обеспечению бытовым углем углеполучателей ликвидированной шахты – исполкомы городских (районных) Советов;
      • по обеспечению контроля состояния устьев ликвидированных горных выработок, выделением газа на поверхность, оседанием земной поверхности в зонах постоянного контроля, а также определению необходимости выполнения работ по дозасыпке выходов выработок на дневную поверхность – ГХК, ПО, ГП, которые географически (административно) расположены рядом с ликвидируемой шахтой.
      • Смотрите так же:

       • Как оформить дтп если виновник скрылся Как оформить дтп если виновник скрылся Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди. Что делать, если виновник ДТП скрылся с места аварии - запишите сведения о скрывшемся участнике ДТП: […]
       • Договор новации нотариус Какие сделки заверяются у нотариуса? Довольно часто приходится слышать вопрос: нужно ли мне идти к нотариусу или нет? Следует отметить, что услуги нотариуса не бесплатны и не всегда можно попасть к нотариусу в Волгограде без очереди, то есть приходится […]
       • Вопросы на судебно-медицинскую экспертизу телесных повреждений Судебно-медицинское определение тяжести телесных повреждений Козлов В.В. Судебно-медицинское определение тяжести телесных повреждений. — Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1976. — 161 с. Книга посвящена широкому кругу вопросов, связанных с экспертной […]
       • Физические законы для детей Физика: основные понятия, формулы, законы. Основные законы физики, которые должен знать человек Интересоваться окружающим миром и закономерностями его функционирования и развития природно и правильно. Именно поэтому разумно обращать свое внимание на […]
       • Справочные системы юрист Юридическая справочная (ЮСС) «Система Юрист» Юридическая справочная «Система Юрист» — самый популярный и востребованный сборник юридических материалов, с наиболее полным содержанием, максимальным отражением актуальных вопросов, профессиональными […]
       • Изменение возраста выхода на пенсию ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты […]
       • Закон от 6 апреля 2018 Приказ Министерства экономического развития РФ от 6 апреля 2018 г. N 179 "Об отмене приказа Минэкономразвития России от 4 августа 2017 г. N 398" В соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их […]
       • Пособие на ребёнка до 3 лет с 1 ноября Размеры детских пособий увеличиваются в Беларуси с 1 ноября в связи с ростом БПМ В Беларуси с 1 ноября увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения […]